Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 11 października 2022 roku.

Ergonode Sp z o.o. ("my", "nas", lub "nasz") prowadzi serwis internetowy ergonode.com (zwany dalej "Serwisem").

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, jakie użytkownik ma związane z tymi danymi.

Używamy Twoich danych, aby zapewnić i ulepszyć Usługę. Korzystając z usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie zdefiniowano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, dostępnym pod adresem ergonode.com

Definicje

Serwis

Serwis jest stroną internetową ergonode.com prowadzoną przez Ergonode Sp z o.o.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowe

Dane użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania wszelkich danych osobowych.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

Przetwórcy danych (lub dostawcy usług)

Przetwarzający Dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.

W celu skuteczniejszego przetwarzania Państwa danych możemy korzystać z usług różnych Usługodawców.

Podmiot danych (lub użytkownik)

Podmiot danych to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z naszego Serwisu i jest podmiotem Danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji (w tym za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych: Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, User.com) w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę dla Ciebie.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację osoby, które mogą być wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji użytkownika ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Dane użytkowe

Możemy również zbierać informacje dotyczące sposobu dostępu do Usługi i jej użytkowania ("Dane użytkowe"). Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu odwiedzane przez użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane dotyczące śledzenia i plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowujemy pewne informacje.

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Stosowane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików Cookies, z których korzystamy:

Cookies sesyjne. Używamy Cookies sesyjnych do obsługi naszego Serwisu.

Pliki Cookies dotyczące preferencji. Używamy plików cookie dotyczących preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.

Cookies bezpieczeństwa. Używamy Cookies bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

Ergonode Sp z o.o. wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać nasz Serwis
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym serwisie
 • Aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy zdecydujesz się na to
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Gromadzenie analiz lub cennych informacji, dzięki którym możemy ulepszyć naszą usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszych usług
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Aby zapewnić Państwu nowości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już Państwo zakupili lub o które pytaliście, chyba że zrezygnowaliście z otrzymywania takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej polityce prywatności przez Ergonode Sp z o.o. zależy od zbieranych przez nas Danych Osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Ergonode Sp z o.o. może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ:

 • Musimy wykonać umowę z Tobą
 • Udzieliłeś nam pozwolenia na to
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
 • Aby spełnić wymogi prawa

Przechowywanie danych

Ergonode Sp z o.o. będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych użytkownika w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Ergonode Sp z o.o. będzie również przechowywać Dane użytkowe dla wewnętrznych celów analitycznych. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane do - i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli znajdujesz się poza granicami Polski i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.

Zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na taki transfer.

Ergonode Sp z o.o. podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Ujawnienie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach Ergonode Sp z o.o. może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne

Ergonode Sp z o.o. może ujawnić Twoje Dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Aby spełnić obowiązek prawny
 • W celu ochrony i obrony praw lub własności Ergonode Sp z o.o.
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia związane z Usługą
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Twoich Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci pewne prawa w zakresie ochrony danych. Ergonode Sp z o.o. dąży do podjęcia rozsądnych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich Danych osobowych.

Jeśli chcesz zostać poinformowany o tym, jakie Dane Osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Kiedy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich informacji, jeśli te informacje są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy Ergonode Sp z o.o. opierał się na Twojej zgodzie przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Należy pamiętać, że przed odpowiedzią na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich Danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Państwa Danych osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analytics

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Serwisie, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Remarketing behawioralny

Ergonode Sp z o.o. korzysta z usług remarketingu, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich, po tym jak odwiedziłeś nasz Serwis. My i nasi dostawcy zewnętrzni używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i serwowania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty w naszym Serwisie.

Google Ads (AdWords)

Usługa remarketingu Google Ads (AdWords) jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics for Display Advertising i dostosować reklamy Google Display Network, odwiedzając stronę ustawień Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out -. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - do swojej przeglądarki internetowej. Google Analytics Opt-out Browser Add-on zapewnia odwiedzającym możliwość uniemożliwienia gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Usługa remarketingowa Twittera jest świadczona przez firmę Twitter Inc.

Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Twittera, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://support.twitter.com/articles/20170405

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce prywatności Twittera, odwiedzając jego stronę z polityką prywatności: https://twitter.com/privacy

Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka można dowiedzieć się odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega zasad Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Z Facebooka i innych firm uczestniczących w programie można zrezygnować również za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/, lub zrezygnować z nich za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności stosowanych przez Facebook można znaleźć w Polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linki do innych stron

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby. Zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, umieszczając nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Pytania i kontakt

Skontaktuj się z nami z wszelkimi kwestiami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych lub stosowania plików cookies/pixel tags.

Zapraszamy również do wyrażenia opinii na temat naszej Polityki Prywatności.

Kontakt z nami: iod@ergonode.com lub inspektor ochrony danych: Marcin Piwowarczyk, adres e-mail - marcin.piwowarczyk@ergonode.com